Služby

CNC obrábanie

strojné opracovanie kovových výrobkov CNC obrábaním .

 

Tepelné spracovanie

Vieme vám podľa vašich požiadaviek zabezpečiť tepelné spracovanie zhotovených výrobkov ako je kalenie, cementovanie, popúšťanie, žíhanie...

Úprava povrchov

Vaše výrobky vieme povrchovo upraviť chemicky, galvanicky, pieskovaním a nátermi.

Sústruženie

Klasické sústruženie železných a neželezných kovov a ich zliatin a plastov

 

Zváranie

Vieme zabezpečiť zváranie zhotovených výrobkov.